ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА

Млекара „Маестро“, Фабрика за преработка на овошје „Витарес“, Млекара „Еко Шар“,Фабрика за производство на сокови „Гудалат“, Млекара „Еко Млеко“, Винарија „Бовин“, Фабрика за преработка на зеленчук Монтенегро“, Фабрика за преработка на зеленчук ,, Симекс,, Фабрика за производство на алкохол „Ино Спирит“, Фабрика за производство на леб „Жито Лукс“, Млекара „Јока“, Месна фабрика „МИК“, Винарија „ГД Тиквеш“Оранжерија „Баџо ПТ“, Фабрика за производство на кафе „Ројтем“,…….

ИНДУСТРИЈА

Текстилна фабрика „Комфи Ангел“, Фабрика за производство на сунѓер „Филанд“, Фабрика за производство на челични цевки „ИГМ“, Фабрика за преработка на тутун „Соко Таб“ , Текстилна фабрика „Лутекс“, Текстилна фабрика „Монд“ , Фабрика за преработка на мермер „Фимар мермер“, “, фабрика за преработка на хартија ,,Папер мил“,

КОМЕРЦИЈАЛНИ И УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

Хотел „Инекс Горица“, Хотел „Милка“, Хотел „Терма Лукс“, Хотел „НБ Груп“, Диско-ноќен клуб „Студио54, Мотел „Скорпион“, Мотел „Мери“.

ЈАВНИ УСТАНОВИ

Национална установа за култура „И.А. Смок“, Техничко училиште „Р.Р. Ричко“, Медицински центар „Борка Талески“, Државен затвор „Идризово“, Детска болница – Скопје, ОУ „Даме Груев“ Медицински центар „Тут Ком“,…